Pojašnjenje Odluke o pitanjima-Javni oglas Laborant

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet
daje
POJAŠNJENJE

U cilju lakšeg snalaženja kandidata, daje se pojašnjenje Odluke (broj: 02-2835/22 od 23.05.2022godine) kojom se utvrđuju Pitanja/oblasti za polaganje pismenog, praktičnog i usmenog ispita i Lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni, praktični i usmeni ispit po Javnom oglasu za prijem na radno mjesto Laborant, sa punim radnim vremenom, prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, koji je objavljen 26.05.2022. godine.