Odluka o organizaciji nastave


Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj :01-13-98/22 od 28.09.2022. godine nastavne aktivnosti zimskog semestra u akademskoj 2022/2023. godini će se realzirati u prostorijama organizacione jedinice – Elektrotehnički fakultet. Detalnije u Odluci Senata koja je u prilogu ovog obavještenja.

Prilog:
Organizacija nastave