...
Univerzitet u sarajevu - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Odsjek za automatiku i elektroniku

Odsjek za automatiku i elektroniku

Djelatnosti Odsjeka za automatiku i elektroniku

Pored obrazovnih, Odsjek za automatiku i elektroniku ima i dodatne aktivnosti u oblastima:

Matematičko modeliranje za automatiku i procesnu kontrolu (tehnološki procesi, poslovne i investicione aktivnosti, implementacija)


Metode multikriterijalnog izbora alternativa (u dizajnu, produkcionim programima, marketinškim strategijama)


Primjena metodologija optimizacije (u tehničkim proračunima, kontroli tehnoloških procesa, kontroli resursa, kontroli saobraćaja)


Roboti, robotski sistemi i robotizacija procesa podataka, mjerenja, nadzor i kontrola sistema


Analogni i digitalni elektronski sistemi i uređaji Power electronics Logički dizajn


Automatski kontrolni sistemi (za tehnološke procese, diskretne procese)


Elektronika sa specijalnim primjenama i


Akvizicija podataka, mjerenja, nadzor i kontrola sistema


O odsjeku

Odsjek za automatiku i elektroniku

Odsjek za automatiku i elektroniku pruža vrhunsko obrazovanje u oblasti teorije, strukture i projektovanja sistema automatskog upravljanja procesa, sistema upravljanja i zaštite u elektroenergetici i elektroničkih struktura i sistema. Poseban akcenat je stavljen na razmatranje elektroničkih komponenata te analognih i digitalnih integriranih krugova. Duboko razumijevanje struktura organizacije računara, softvera i poznavanje elektronike takođe omogućavaju inženjerima koji završe studij na ovome Odsjeku, sintetiziranje svih elektronički baziranih struktura i sistema, projektovanje računarskih sistema i aplikacije u realnom vremenu ili off-line.

13

Nastavnika

-

1.769

Studenata diplomiralo

-

11

Saradnika

-

15

Predmeta

-