Odluke o isplatama za 2023

U prilogu dokument sa isplatama za 2023 godinu.

Odluke 2023_Prvi_dio

Odluke 2023_Drugi_dio