Saglasnost za izmjenu strukture studenata za upis na prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija na UNSA u studijskoj 2022/2023. godini

Odlukom Vlade KS (broj 02-4-23327-8/22 od 09.06.2022) izvršena je izmjena strukture studenata učesnika Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini (prvi ciklus studija u oba upisna roka) na način da studenti koji su stekli pravo upisa u statusu "redovni studiji-troškove studija snose sami studenti" upisat će se u statusu "redovni studiji – troškove studija snosi osnivač".

Navedenu Odluku Vlade KS možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Izmjena strukture studenata za upis na prvu studijksu godinu