Obnova godine i gubitak statusa


Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-13-97/22 od 28.09.2022. godine redovni studenti prilikom upisa akademske 2022/2023. godine mogu obnoviti istu studijsku godinu i zadržati status redovnog studenta koji se finansira iz budžeta.

Ukoliko redovni student prilikom upisa akademske 2022/2023. godine drugi put obnavlja istu studijsku godinu, gubi status redovnog studenta koji se finansira iz budžeta i mijenja status u redovnog studenta koji sam finansira svoj studij.

Redovni samofinansirajući studenti koji su u određenoj studijskoj godini položili sve ispite iz te godine i ostvarili prosjek ocjena najmanje 8,00 te prvi put upisuju višu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023. godini, oslobađaju se troškova školarine za nastavak studija na tom ciklusu studija, u skladu sa odredbama važećeg Statuta.

ODLUKA