Odluka o izboru kompjuterska oprema

U prilogu odluka o izboru kompjuterska oprema II LOT 1 2022 i odluka o izboru kompjuterska oprema II LOT 2 2022

Odluka o izboru kompjuterska oprema II LOT 1 2022.pdf

Odluka o izboru kompjuterska oprema II LOT 2 2022.pdf