Odluka o strukturi doktorske disertacije

U prilogu odluka o strukturi doktorske disertaciie na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu

Odluka - struktura DD.pdf