Obavijest o održavanju odbrane projekta doktorske disertacije studenta Ehlimane Krupalija

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije studenta Ehlimane Krupalija, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom

Black-box testiranje sistema u realnom vremenu sa visokim sigurnosnim zahtjevima korištenjem propagacije unaprijed u uzročno-posljedičnim grafovima", održat će se dana 05.06.2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 9:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta (treći sprat, sala 3-02).