Obavještenje o održavanju ispita za konkurs laborant.

Obavještenje o održavanju ispita za konkurs laborant.
U skladu sa članom 10. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Laborant (broj: 02-2867/22 od 24.05.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da će se pismeni ispit u okviru provođenja procedure Javnog oglasa za prijem u radni odnos Laborant (1 izvršilac, puno radno vrijeme, radni odnos na neodređeno vrijeme), održati dana 20.06.2022. godine (ponedjeljak), u glavnoj zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, u prostoriji 2-13 (II sprat), sa početkom u 12,00 sati.
Nakon završetka pismenog dijela ispita, isti dan će biti održani praktični i usmeni dio ispita.
Ispiti će se održati uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.