REZULTATI KONKURSA za mobilnost studenata i osoblja

REZULTATI KONKURSA za mobilnost studenata i osoblja
16.12.2022 | Elektrotehnički fakultet

Na osnovu ugovora o međuinstitucionalnoj saradnji između Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Bursa Technical University Turkey, objavljuju se rezultati konkursa za mobilnost studenata i osoblja od 04.11.2022. godine.

Staff-Students-applications.pdf