KONKURS za izbor akademskog osoblja - saradnika u zvanje viši asistent RI

U prilogu konkurs za odsjek „Računarstvo i informatika“

tekst konkursa V.ASST RI.pdf