KONKURS za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje vanredni profesor

U prilogu KONKURS za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje vanredni profesor na predmete: ''Inženjerska matematika 1'' i ''Inženjerska matematika 2''

4. tekst konkursa vp IM1 IM2 (1).pdf