Konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovan profesor na naučnu oblast Automatika i elektronika

U prilogu detalji za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje redovan profesor

Konkurs_redovni_profesor_AE.docx