Konačne rang liste

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023.

Redovni_AiE
Redovni_EE
Redovni_RI
Redovni_RS
Redovni_TK