Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022/2023. - drugi prijavni rok

U prilogu konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022/2023. godina- drugi prijavni rok.

Konačna rang lista AE.pdf
Konačna rang lista EE.pdf
Konačna rang lista RI.pdf
Konačna rang lista TK.pdf