Konačna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija – doktorski studij u studijskoj 2022/2023. godini

U prilogu je konačna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija – doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini.

Sve informacije o upisu će biti blagovremeno objavljene na web stranici Fakulteta.

KonacnaLista.pdf