Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 222/2023. godinu- treći prijavni rok

Prilog: Konačna rang lista