Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Komisija za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast “Računarstvo i informatika“ na Odsjeku za računarstvo i informatiku, za prijem u radni odnos s punim radnim vremenom, u sastavu:

red. prof. dr Selma Rizvić, dipl. ing.el. (naučna oblast “Računarstvo i informatika“), predsjednik
red. prof. dr Kemal Hajdarević, dipl. ing. el. (naučna oblast “Računarstvo i informatika“), član
vanr. prof. dr Vensada Okanović, dipl. ing. el. (naučna oblast “Računarstvo i informatika“), član