Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast Automatika i elektronika

Shodno članu 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/22, Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor 2 (dva) izvršioca u radni odnos sa punim radnim vremenom, u naučnonastavno zvanje viši asistent, za naučnu oblast Automatika i elektronika, na Odsjeku za automatiku i elektroniku, kako sljedi:

  • Nermin Čović, magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike,

  • Tarik Pozderac, magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnikePredmetni konkurs je objavljen 08.09.2022. godine u dnevnom listu ''Dnevni avaz'' i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenih kandidata.

Prilog: Izvjestaj