Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Računarstvo i informatika

Shodno članu 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/22, Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor jednog izvršioca u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Računarstvo i informatika, u radni odnos sa punim radnim vremenom, na Odsjeku za računarstvo i informatiku, za prijavljenog kandidata:

  • Vanr. prof. dr. Samir Omanović, dipl.ing.el.

Predmetni konkurs je objavljen 30.08.2022. godine u dnevnom listu ''Dnevni avaz'' i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

Prilog; Izvještaj