Izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u saradničko zvanje viši asistent na naučnu oblast ‘’Telekomunikacije’’

U prilogu je izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u saradničko zvanje viši asistent na naučnu oblast ‘’Telekomunikacije’’

Izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u zvanje viši asistent na naučnu oblast Telekomunikacije.PDF