Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredan profesor za naučnu oblast Telekomunikacije

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast ''Telekomunikacije'', na Odsjeku za telekomunikacije (prijem jednog izvršioca u radni odnos sa punim radnim vremenom), za prijavljenog kandidata:
\

  • Docent dr. Miralem Mehić, dipl. ing. el.

    Predmetni konkurs je objavljen 05.07.2022. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

    Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

    Izvjestaj_za_izbor_-_Miralem_Mehic_bez_licnih_podataka