Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast ''Automatika i elektronika''

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast ''Automatika i elektronika'', na Odsjeku za automatiku i elektroniku (prijem jednog izvršioca u radni odnos sa punim radnim vremenom), za prijavljenog kandidata:

Majda Čurtić-Hodžić, magistar elektrotehnike-diplomirani inžinjer elektrotehnike Predmetni konkurs je objavljen 28.06.2022. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

Izvjestaj_komisije_Majda_Curtic_Hodzic_bez_licnih_podataka