Gostujuće predavanje Dr. Kevina Berwicka sa TU Dublin

Dr. Kevin Berwick, predavač na Fakultetu za elektrotehniku i elektroniku Tehničkog univerziteta u Dablinu (TU Dublin), Irska, je održao gostujuće predavanje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema predavanja je bila "Lithography - Shedding light on the art of chip manufacture". Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata, nastavnika i saradnika fakulteta.

Berwick1.jpg

Berwick2.jpg