2. prijemni ispit za upis studenata na I ciklus studija i stručni studij Razvoj softvera na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu

Prijemni ispit za upis studenata na I ciklus studija i stručni studij Razvoj softvera na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu održat će se u srijedu 13.09.2023. godine u 13 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, ul. Zmaja od Bosne bb., 71000 Sarajevo.

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita sa rasporedom po salama je u prilogu. Uz spisak kandidata, u prilogu je i Odluka o vrednovanju rezultata prijemnog ispita.