Evidentiranje statusa apsolventa studenata prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete stiču status studenta apsolventa u studijskoj 2022/2023. godini
Za evidentiranje statusa apsolventa potrebno je predati sljedeće dokumente:

 1. Indeks;
 2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na portirnici fakulteta);
 3. Ugovor o učenju ( kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger/odslušani izborni predmeti se ne mogu mijenjati) potpisati i predati u dva primjerka;
 4. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 5. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

  Evidentiranje počinje od 19.09.2022.godine i traje do 30.09.2022. godine.

  Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati.

  Napomena:

  Studenti strani državljani dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

  uplatnica_ISSS_ETF_6
  uplatnica_ISSS_UNSA_3
  uplatnica_upisni_materijal.