Application for admission to the first year of the first cycle of studies and the first year of professional studies at the Faculty of Electrical Engineering in Sarajevo in the academic year 2023/2024.

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba.


Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 12.06.2023. - 30.06.2023. godine

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini, održaće se u srijedu, 05.07.2023. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Saglasno odredbama Konkursa, kandidat koji putem putem informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba izvrši prijavu za upis na fakultet, obavezan je polagati prijemni ispit, u protivnom njegova prijava neće biti razmatrana.

Odluka o kriterijima za rangiranje.pdf

Odluka o vrednovanju rezultata prijemnog ispita.pdf

uplatnica_prijemni.png