Payment decisions for 2022

U prilogu dokument sa isplatama za 2022 godinu.

2022_Drugi_Dio