Defense of seminar 1.1 for student Amina Tihak

OBAVIJEST o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Amina Tihak, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.1, pod naslovom "Deep learning models for atrial fibrillation detection – pregled istraživanja" Sadržaj Naučnoistraživačkog seminara 1.1 se prilaže (objavljuje) uz ovu obavijest.

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Dušankom Bošković, vanrednim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se 17. jula 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-46).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

2. OBAVIJEST Amina Tihak 1.1.doc

Naučnoistraživački seminar 1.1..pdf