Additions to the List of offered topics and mentors for the preparation of final papers for the second cycle of studies at the Department of Computing and Informatics in the study year 2021/2022.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Broj: 01-4866/22

Sarajevo, 16.09.2022. godine Na osnovu čl. 69. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 36/22), čl. 104. stav (2) i 151. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), člana 50. st. (2), (5) i (7) Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1094-1/18 od 12.10.2018. godine) i prijedloga Vijeća Odsjeka za računarstvo i informatiku (broj: 01-4459/22 od 02.09.2022. godine), Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet na 11. vanrednoj sjednici održanoj dana 16.09.2022. godine, donosi

ODLUKU

I

Usvajaju se dopune Liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku u studijskoj 2021/2022. godini (broj: 01- 127/22 od 10.01.2022. godine).

II

Lista ponuđenih tema i mentora iz tačke I ove odluke se dopunjava na način kako slijedi:

  • Kod predmetnog nastavnika/mentora, doc. dr. Senke Krivić, dodaje se tema:
  1. Izgradnja profila programera na osnovu historije aktivnosti u razvojnom okruženju
    III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

    DEKAN Prof. dr. Jasmin Velagić