Agreement on business and technical cooperation between 387labs Inc., WiseScore and the University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering

387labs Inc, NYC, USA WiseScore, Djursholm, Sweden i Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Sporazum sadrži izražavanje interesa za saradnju radi unaprijeđenja nivoa stručnosti u oblasti umjetne inteligencije (AI) među studentima, nastavnicima i profesionalcima općenito u Bosni i Hercegovini. Pored međusobne saradnje, stranke će sarađivati ​​i sa vanjskim institucijama, kako u akademskom tako i u komercijalnom sektoru, kao što su vrhunski univerziteti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama koji rade na uvođenju naprednih AI tehnologija na tržišta, kao i sa kompanijama u Bosni i Hercegovini i šire. Cilj Sporazuma je da integracijom istraživanja, etičkih standarda i komercijalnih aplikacija, poboljša tehnološke sposobnosti i pokrene značajan ekonomski i društveni napredak. Strane potpisnice posvećene su izgradnji održive budućnosti kroz osnaživanje zajednice i industrije.

387labs Inc, NYC, USA WiseScore, Djursholm, Sweden and the University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering signed an Agreement on Business and Technical Cooperation. The agreement contains an expression of interest in cooperation to improve the level of expertise in the field of artificial intelligence (AI) among students, teachers and professionals in general in Bosnia and Herzegovina. In addition to this cooperation, the parties will also cooperate with external institutions, both in the academic and commercial sectors, such as universities in Europe and the United States of America that are working on introducing advanced AI technologies to the markets, as well as with companies in Bosnia and Herzegovina and beyond. The goal of the Agreement is to improve technological capabilities and initiate significant economic and social progress by integrating research, ethical standards and commercial applications. Signatory parties are committed to building a sustainable future through community and industry empowerment.

image001.jpg image002.jpg image003.jpg image004.jpg