Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku

Glavna oblast studiranja: Elektroenergetika

Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)

Minimalan broj stečenih ECTS: 180

Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine

Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike

Način studiranja: Full-time

Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Akreditacija: ASIIN, EUR-ACE®

Obrazovni ciljevi:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika:

može imati uspješnu i produktivnu inženjersku karijeru sa svim neophodnim kompetencijama, osposobljen je za timski rad kao i za komunikaciju sa saradnicima različitih profesija, može donositi tehnički ispravne ocjene o odgovarajućim tehničkim problemima iz oblasti elektroenergetike, do kojih se dolazi detaljnijom analizom konkretnog problema;
posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje;
razumije principe matematičkih, prirodnih nauka, osnova elektrotehnike i osnova informatike;
posjeduje znanja osnovnih principa projektiranja, modeliranja i rješavanja konkretnih problema u oblasti elektroenergetike;
u stanju je voditi posebnu brigu o zaštiti okoline;
u stanju je voditi računa o energetskoj efikasnosti i proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora;

Ishodi učenja:

Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

primjena znanja iz fizikalnih znanosti, iz znanosti matematike i osnova inženjerstva za rješavanje problema srednjeg nivoa u sektoru elektroenergetike;
projektiranje i obavljanje eksperimenata srednje složenog nivoa u elektroenergetici, te analiziranje i interpretacija rezultata dobijenih tim eksperimentima;
projektiranje komponenti, sistema – posebno električnih instalacija u elektroenergetici i zgradarstvu, i opreme koja je karakteristična za elektroenergetiku;
efikasan rad u multiprofesionalnim timovima uključujući tehničke stručnjake sa različitim predznanjima i usmjerenjima;
identificiranje i definiranje problema u sektoru elektroenergetike te generiranje i rješavanje problema srednje složenosti;
osnovi profesionalne i etičke odgovornosti kod praktične službe inženjera u elektroenergetici srednjeg nivoa složenosti;
efikasna govorna i pisana stručna komunikacija;
razumijevanje uloge i važnosti elektroenergetike u društvu na svim nivoima njegove organizacije;
korištenje tehnike, vještina potrebnih modernom inženjerstvu uključivo osnove računarstva i programiranja kod rješavanja problema srednje složenog nivoa u elektroenergetici;

Plan i program studija:

Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.