Raspored brucoša po nastavnim linijama i grupama u akademskoj 2022/2023 godini

Raspored brucoša po nastavnim linijama i grupama (zajedno sa rasporedom nastave) u akademskoj 2022/2023 godini možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Akademksa 2022/2023 godina počinje u ponedjeljak, 03.10.2022. godine.

Kandidati, koji su stekli uslove za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija, u drugom upisnom roku, nisu unijeti sa svojim ličnim podacima, već su referencirani po mjestu na kome su se nalazili rang listama (rok za upis još uvijek traje).

Kandidati, koji će steći uslove za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija, u trećem upisnom roku, će biti unijeti naknadno (rok za upis još uvijek traje).

Napomena:Prilog: