Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2023/2024. godina (2. upisni rok)

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2023/2024. godina (2. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz matematike koji je rađen 13.09.2023. godine, te iste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Prigovore na Rezultate prijemnog ispita kandidati mogu uputiti putem emaila na adresu Predsjednice Komsije za provođenje prijemnog ispita Doc. dr Amre Delić Halilović (adelic@etf.unsa.ba) u periodu od 18.09.2023. godine, do 20.09.2023. godine, 12:15 sati. Prigovor treba da sadrži šifru kandidata, broj zadatka na koji se upućuje prigovor. Kandidat, uz prethodno, obavezno navodi da li želi da pregled prijemnog ispita (zadatka na koji se upućuje prigovor) izvrši online ili u prostorijama fakulteta.

Nakon uvida u prigovore, sa kandidatima koji su uputili prigovore na rezultate prijemnog ispita, biće organizovan online / uživo sastanak o čemu će isti biti obavješteni putem emaila (na email adrese sa kojih je prigovor došao).