Lista propisa, literature i pitanja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu – 2 pozicije

Lista propisa, literature i pitanja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu – 2 pozicije:

  • Radno mjesto Pomoćni radnik - spremačica - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;
  • Radno mjesto Samostalni referent za protokol i arhivu - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Za preuzimanje liste propisa, literature i pitanja kliknite na slijedeći link.