ECCOMAS MSF 2023 - Pre-Conference Course Call

Obavještenje svim studentima II i III ciklusa studija.

Građevinski i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu imaju to zadovoljstvo da, u saradnji sa UTC-Alliance Sorbonne Universite, Francuska; ANUBiH, BiH i CEACM, u periodu od 25. do 27. Juna 2023. godine organizuju ECCOMAS MSF 2023 Konferenciju pod nazivom:

"6th International Conference on Computational Methods for Solids and Fluids".

Konferenciji prethodi trodnevni kurs namijenjen studentima II i III ciklusa studija koji se zanimaju za aktuelna istraživanja u području mehanike solida i fluida.

Kurs će se održati od 21. do 23. juna 2023. godine. Predavači na kursu su istaknuti profesori s prestižnih europskih univerziteta.

Detaljnije informacije možete pronaći u priloženom letku ili na web stranici: https://gf.unsa.ba/eccomas-msf-2023/

Prijave na kurs, kao i sva dodatna pitanja šaljite nam na e-mail: eccomas@gf.unsa.ba

Organizing Committee Eccomas MSF 2023 e-mail: eccomas@gf.unsa.ba

ECCOMAS-MSF-2023-Pre-Conf-Course.pdf