Izvještaj Komisije sa prijedlogom za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor na naučnu oblast ''Telekomunikacije'' – 2 izvršioca

Izvještaj Komisije sa prijedlogom za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor na naučnu oblast ''Telekomunikacije'' – 2 izvršioca: