Pripremna nastava za upis u studijsku 2024/2025. godinu

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet organizirat će održavanje pripremne/instruktivne nastave iz elementarne matematike za polaganje prijemnog ispita za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2024/2025. godini.

Pripremna nastava će se izvoditi u obimu od 30 sati predavanja u trajanju od 45 minuta (jedan školski sat), u periodu od 10.06. do 24.06.2024. godine. Vrijeme održavanja pripremne nastave je:

  • od 10.06. do 14.06. u terminu od 10:00h do 13:00h
  • od 18.06. do 24.06. u terminu od 15:00h do 18:00h.

Cijena pripremne nastave iznosi 240,00 KM (dvijestotinečetrdesetkonvertibilnihmaraka i 00/100) i u istu je uključen i odgovarajući prateći udžbenik (zbirka zadataka).

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti za pohađanje pripremne nastave putem prijavnog obrasca, sa obaveznom naznakom na koji način žele pohađati pripremnu nastavu (online ili uživo u učionici, na bosanskom ili engleskom jeziku). Rok za prijavu traje do 10.06.2024. godine.

Informacije o načinu izvođenja pripremne nastave (online ili uživo u učionici, na bosanskom ili engleskom jeziku), bit će blagovremeno oglašene na službenoj internet stranici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i zavise od broja prijavljenih.

Prijavni obrazac se popunjava online na linku https://forms.gle/EV1renzVFpWPasUY8, a upute za plaćanje (popunjavanje uplatnice) mogu se preuzeti u prilogu ovog obavještenja.