Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 1.2 studenta doktorskog studija Kerima Hodžića

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-2435/23 od 14.07.2023. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje \

Obavjest o odbrani seminara


Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Kerim Hodžić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.2, pod naslovom "Realistic Video Sequences for Subjective QoE Analysis".
Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Darijom Racom, docentom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.
Odbrana seminara, održat će se 20. jula 2023. godine (četvrtak), s početkom u 11:30 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (Samsung sala  3-02).
Odbrana seminara je javna.
Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta. \

Prilog: