Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2024/2025. godina (I upisni rok)

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2024/2025. godina (I upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz matematike koji je održan 02.07.2024. godine, te iste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Prigovore na rezultate prijemnog ispita kandidati upućuju putem emaila na adresu članice Komsije za provođenje prijemnog ispita prof.dr Naida Mujić (nmujic@etf.unsa.ba), dok prigovore za rang liste kandidati upućuje putem emaila na adresu članice Komsije za verifikaciju dokumenata Marine Krpić (marina.krpic@etf.unsa.ba).

Prigovori se mogu podnijeti u periodu od ponedjeljka 08.07.2024. godine od 13:00 sati, do srijede 10.07.2024. godine do 13:00 sati. Prigovor treba da sadrži šifru kandidata, te kratko objašnjenje prigovora.

Sa kandidatima koji su uputili prigovore na rezultate prijemnog ispita i rang liste, biće organizovan sastanak u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u srijedu 10.07.2024. godine u 14h u kabinetu 1-24.