Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (drugi prijavni rok), provodi se putem studentske službe fakulteta. Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 04.10.2022. do 11.10.2022. godine, svaki radni dan u periodu od 10:00-14:00 sati

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (drugi prijavni rok), održaće se u srijedu, 12.10.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Saglasno uvjetima Konkursa, kandidati koji ne pristupe prijemnom ispitu, smatraće se da su odustali od upisa, odnosno njihova prijava neće biti razmatrana. Nakon izvršene uplate za polaganje prijemnog ispita kandidati na šalter Studentske službe fakulteta predaju original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

-Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovinia, odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH, a čiji su dokumenti u postupku priznavanja, mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku).

− Izvod iz matične knjige rođenih; − Uvjerenje o državljanstvu; − Dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, djece bez oba roditelja; − Dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima; − Dokaz o izvršenoj uplati za polaganje prijemnog ispita.

uplatnica_prijemni