Redoslijed dodjele diploma diplomantima i magistrantima za 2022

U prilogu je redoslijed dodjele diploma koji će se održati u utorak, 13. decembra, 2022. godine u malom amfiteatru – A3, sa početkom u 14:00 sati

Redoslijed dodjele diploma.doc