Dodjela diploma diplomantima i magistrantima za 2022

Dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta za 2022. godinu, a koji su potvrdili svoje prisustvo, održaće se u utorak, 13. decembra, 2022. godine u malom amfiteatru – A3, sa početkom u 14:00 sati.

Dodjela diploma diplomantima i magistrantima koji nisu potvrdili svoje prisustvo na promociji nije planirana, te će iste moći preuzeti u Službi za nastavu Fakulteta od 14. decembra 2022. godine, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.