Dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta za 2022. godinu,

Dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta za 2022. godinu, održat će se u utorak, 13. decembra, 2022. godine u prostorijama Fakulteta.

Zbog organizacije promocije svi diplomanti/magistranti koji planiraju prisustvovati promociji obavezni su svoje učešće potvrditi popunjavajući formu na sljedećem linku Prijava za dodjelu diploma do petka, 09. decembra 2022. godine do 12:00 sati.

Nakon isteka roka za potvrdu prisustva, tačna satnica održavanja promocije će biti oglašena na web stranici.

Diplomanti i magistranti koji ne potvrde prisustvo na promociji, diplome će moći preuzeti u Službi za nastavu Fakulteta od 14. decembra 2022. godine, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.