Osnovni podaci o diplomskom studiju

Diplomski studij po predbolonjsom programu traje:

9 semestara nastave i do 2 apsolventska semestra koji obuhvataju:

  • polaganje zaostalih ispita,
  • izradu i
  • odbranu diplomskog rada.


Na Fakultetu postoje 4 studijska odsjeka:

  • Odsjek za automatiku i elektroniku (AE);
  • Odsjek za elektroenergetiku (EE);
  • Odsjek za računarstvo i informatiku (RI);
  • Odsjek za telekomunikacije (TK).


Student se opredjeljuje za odsjek koji želi studirati na početku studija, no kako je studijski program prva dva semestra identičan za sve odsjeke, nastava se izvodi zajednički, a prilikom upisa u treći semestar student može podnijeti zahtjev za prebacivanje na drugi odsjek.
Dosadašnja praksa na ETFu je bila da se takvi zahtjevi automatski usvajaju.
Semestri od trećeg do devetog su razdvojeni, mada studenti pojedinih odsjeka zajednički slušaju pojedine predmete.
Po završetku studija, student dobija zvanje
Diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek za {Naziv odsjeka}, gdje se dopisuje naziv odsjeka na kojem je student diplomirao.