Dinamički plan potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja

U prilogu Dinamički plan potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu, u studijskoj 2022-2023. godini.

Dinamički plan potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja.pdf