Dan otvorenih vrata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, organizira Dan otvorenih vrata u subotu, 28.05.2022. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 sati u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb.

Ova manifestacija predviđena je u okviru programa predstavljanja Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu kako učenicima srednjih škola u Kantonu Sarajevo i šire, njihovim roditeljima, tako i svim zainteresiranim privrednim i društvenim subjektima iz okruženja.

Svi posjetioci će biti u prilici da se iz prve ruke upoznaju sa uslovima studiranja na ETF-u, kako u pogledu upisa, tako i u pogledu načina studiranja. U neposrednom kontaktu sa nastavnim kadrom, te obilaskom nastavnog i istraživačkog prostora imaće priliku upoznati se sa postignućima ETFa.