Izvještaj Komisije sa prijedlogom za izbor saradnika u saradničko zvanje viši asistent na naučnu oblast Automatika i elektronika