Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 2.1, pod naslovom "A survey of procedural modeling methods for layout generation of virtual scenes"

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija - doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-4946/23 od 06.11.2023. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Emir Cogo, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer eiektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 2.1, pod naslovom "A survey of procedural modeling methods for layout generation of virtual scenes".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskom savjetnicom, dr. Selmom Rizvić, redovnom profesoricom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara održat će se 17. novembra 2023. godine (petak), s početkom u 15:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 1-04).

Odbrana seminara je javna.

Više informacija u dokumentu ispod: